Les prestations soins au salon

Botox express chx court - 0min

40

Reserver

Botox express chx mi-long - 1h

50

Reserver

Botox express long - 1h

60

Reserver

Botox profond court - 2h 15min

90

Reserver

Botox profond mi long - 2h 45min

120

Reserver

Botox profond long - 0min

150

Reserver

Botox profond tres long - 2h 55min

180

Reserver

Soin genoma court - 0min

70

Reserver

Soin genoma mi-longs - 1h

90

Reserver

Soin genoma longs - 0min

105

Reserver